Tilbake
Skriv ut

IS-skulptur i Edvard Munchs hage

Dette  prosjektet er en stedspesifikk produksjon der elevene får et nytt blikk på et kjent sted i kommunen.

Vi bruker is som byggemateriale og skaper en form i landskapet av elevenes arbeider. Skulpturen vil være midlertidig og i konstant forandring og det forgjengelige vil stå i kontrast til landskapets bestandighet.

Tre kunstnere vil presentere is som formingsmateriale og i samtale med ungdommene skapes en installasjon i landskapet.

I Åsgårdstrand skal vi la oss inspirere av Edvard Munchs hage og hans skapende univers. Gjennom å presentere noen av hans malerier og hans egne ord, ønsker vi å formidle den store drivkraften i hans kunstneriske virke: Fra de sterke følelsene han uttrykte rått og ærlig, til motivene som viste harmoni og trivel. Munch malte livet.

Hver elev får sin iskube som skal formes med verktøy tilpasset arbeid i is, disse iskubene settes så sammen til en felles installasjon. Som en flom av lys bygger vi sammen en form av is fra trappen på Munchs atelier og ut i hagen, der den vil bukte seg som linjene i Munchs arbeider. Skulpturen vil ligge som en elv av lys i mørketiden til den forandrer form og går tilbake til jorden og inn i kretsløpet igjen.

Ungdommene må selv utforske materialet og dets muligheter. Med fantasi, lyst og lek finner de sitt unike utrykk som skiller seg fra alle de andre. Kunstnerne er tett på i denne prosessen og bidrar til mestring.

Husk varme klær! Vi skal være ute uansett vær!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Horten Kommune
  • Kunstnere/grupper: Ida N. Cannon, Randi Beck og Roger Kvaal
  • I samarbeid med: Horten kommune
  • Idé/opplegg: Ida N. Cannon, Randi Beck og Roger Kvaal